Keskendumisvõimet ja koordinatsiooni arendav koolitus

Keskendumisvõimet ja koordinatsiooni arendav koolitus on suunatud õpetajatele, treeneritele ja terapeutidele ning kõigile, kes tegelevad laste ja noortega. 

Ajutreeningu koolituspäev annab praktilise ülevaate ajutreeningu põhimõtetest, harjutustest, keerukustasemete muutumisest ning treeningprogrammi ülesehitusest tervikuna. Päeva jooksul teeme läbi harjutuste kompleksi, mida on hiljem võimalik rakendada oma igapäevases töös.

 Ajutreeningu harjutusi saab kasutada tundides, vahetundides, erinevates treeningutes, nt keskendumisvõime suurendamiseks või mõne muu kehalise või vaimse võime arendamiseks. Seda kõike väga mängulises vormis. Lõbusad ja värskendavad harjutused aitavad avastada liikumisrõõmu ja arendavad koostööd paari- ja grupiharjutustes. Suur osa on ajutreeningus palliharjutustel ja -mängudel. Liikuvate objektide jälgimine, täpsus, püüdmine ja viskamine arendab nägemismeelt, motoorikat ja ruumitaju. Ajutreeningu palliharjutused ei ole võistluslikud, vaid pigem kaasavad loovmängu ja grupitööd.

Kestus: 1 päev (4 x 1,5 tundi)  või 2 päeva (8 x 1,5 tundi)

Hind kujuneb vastavalt kestusele ja osalejate arvule. Samuti on hinna kujunemisel määrav sihtkoht. 

Loe, mida arvavad koolitusel osalenud inimesed

Miks on noortel ja lastel vaja ajutreeningut?

Laste motoorika (liikumine) areneb koos nägemismeelega. Kui laps veedab enamus ajast ekraani ees, saades nägemisest peamiselt kahedimensioonilist stiimulit, halvab see tema võimet tajuda oma keha liikumist ja asendeid ruumis (3D). Tekib nn kohmakus, halveneb kehatunnetus ja tasakaal. Nägemismeele ja ruumitaju arendamiseks sobib peaaegu igasugune liikumine, eriti aga pallimängud, mis sisaldavad liikuvate objektide jälgimist, täpsust, püüdmist, viskamist jpms. Seega on lapse aju arendamine otseses seoses tema elukvaliteediga (tervisega) vanemas eas. Suur osa ajutreeningu mängulisi harjutusi on inspireeritud erinevatest pallimängudest ning sisaldavad just nimelt liikuvate objektide jälgimist, püüdmist ja viskamist. Ajutreeningu palliharjutused ei ole otseselt võistluslikkusele rõhuv tegevus, vaid kaasavad ka loovmängu ja grupitöö koos mängulise üllatusmomendi ja piisava olukorrast lähtuva väljakutsega. Muuhulgas on pallikasutuse eeliseks , et tegutseja ei pea otse teisega suhtlema. Ta saab kasutada justkui puhvertsooni, et teistega grupis suhelda ja end turvalisemalt tunda. Teatud vanuses (teismelistel) on see eriti oluline. Grupi treeningud on väga tõhusad sotsiaalsuse lihvijad, kuna koostööoskus on tänapäeva lastel tihti nõrk.


Ajutreeningu töötuba

Kestus 45-90 minutit
Soovi korral sisaldab lihtsat teoreetilist osa nippidest ja võimalustest, kuidas tõsta aju võimekust.