Ajutreening on harjutuste kogum, mis arendab läbi aktiivse liikumise keskendumisvõimet ja koordinatsiooni.


See on spetsiaalne liikumisharjutuste kogum, mis läbi aju aktiveerimise arendab nii vaimseid kui ka füüsilisi võimeid. Liikumisharjutused aktiveerivad koordinatsioonikeskuse kehas — ajus ja ulatuslikus närvisüsteemis.

Aju aktiivsus on äärmiselt oluline faktor füüsilise ja vaimse tegevuse arendamiseks nii koolis, tööalaselt või sportides.

Ajutreeningus tuleb kasutada nii oma kehalisi võimeid kui mõistust ning seetõttu sobib see kõigile.


Vaimsed võimed ja oskused, mida ajutreening arendab:

 • tähelepanu koondamine, säilitamine ja ümberlülitamine

 • töömälu ja kognitiivne paindlikkus vastavalt ülesandele 

 • kehaline tasakaal 

 • koordinatsioonivõime

 • keha “kaardistamine” ja tajumine ruumis 

 • käe-silma koostöö

 • tahtlike liigutuste ja reflekside koostöö

 • silma lihasjõudluse ja fokuseerimise arendamine, kasuliku vaatevälja laiendamine

 • tegevuste järjestamine ja liigutuste strateegiline planeerimine 

 • segajate eiramine 

 • “multitasking” ja keskendumine olulisele – suudad kiiremini ümber lülituda vajalikele tegevustele 

 • strateegiline koostöö paari- ja grupiharjutustes 

 • isikliku vaimse soorituse arendamine ja psühhomotoorse tippvormi saavutamine - rõhk on osavuse arendamisel, julgusel proovida, õppida, tunnetada, saada kiiremaks, osavamaks.


"Teadustööde järgi määrab just keskendumisvõime selle, kui hästi me suudame mis tahes ülesandega toime tulla. Kui keskendumisvõime on kasin, läheb meil kehvasti, aga kui on hea, siis läheb hästi. Sellest vaevu hoomatavast võimest sõltub oskus eluga toime tulla. Ehkki side keskendumisvõime ja edu vahel jääb enamasti varjatuks, mõjutab see praktiliselt kõike, mida püüame saavutada.
Hea uudis on see, et aju-uuringute laborites ja koolides tehtud uurimistöö tulemused osutavad faktile, et keskendumisoskust on võimalik treenida. Keskendumisvõime toimib nagu lihas - ilma piisava kasutuseta võib see jääda kängu, aga korralikult treenides see areneb."


Daniel Goleman